?

Log in

No account? Create an account
chess 04
Valerij SURKOV valsur
Previous Entry Share Next Entry
«Latvijas Šahistu Jaunrade» 1980
Шахматная композиция из книги «Latvijas šahistu jaunrade» 1980 года авторов-состовитей: ЖУРАВЛЁВ Николай Иванович (Žuravl̦evs Nikolajs), ДУЛБЕРГC Имант Карлович (Dulbergs Imants - ВикипедиЯ) и КУЗМИЧЕВ Геннадий Георгиевич (Kuzmičovs Genadijs).